تابلو نقش برجسته دخترانه

تابلوی نقش برجسته گچبری مدرن .

ابعاد تابلو ۵۰ در ۷۰ .متریال کار پودر بتونه و …..

بیس کار ام دی اف قابل نصب روی دیوار .

سال ساخت ۱۳۹۸ 

 

0
20,000,000 تومان

تابلو چهره غمگین با خمیر سرامیکی

تابلوی نقش برجسته گچبری مدرن .

ابعاد تابلو ۵۰ در ۷۰ .متریال کار پودر بتونه و …..

بیس کار ام دی اف قابل نصب روی دیوار .

سال ساخت ۱۳۹۸ 

 

0
رایگان!

تابلو نقش برجسته گل رز

تابلوی نقش برجسته گچبری مدرن .

ابعاد تابلو ۵۰ در ۷۰ .متریال کار پودر بتونه و …..

بیس کار ام دی اف قابل نصب روی دیوار .

سال ساخت ۱۳۹۸ 

 

0
رایگان!

تابلو گچبری زن عشایر (فروخته شد)

تابلوی نقش برجسته گچبری مدرن .

ابعاد تابلو ۵۰ در ۷۰ .متریال کار پودر بتونه و …..

بیس کار ام دی اف قابل نصب روی دیوار .

سال ساخت ۱۳۹۸ 

 

0
رایگان!

تابلو خمیر سرامیکی

تابلوی نقش برجسته گچبری مدرن .

ابعاد تابلو ۵۰ در ۷۰ .متریال کار پودر بتونه و …..

بیس کار ام دی اف قابل نصب روی دیوار .

سال ساخت ۱۳۹۸ 

 

0
رایگان!

تابلو نقش برجسته (فروخته شد)

تابلوی نقش برجسته گچبری مدرن .

ابعاد تابلو ۵۰ در ۷۰ .متریال کار پودر بتونه و …..

بیس کار ام دی اف قابل نصب روی دیوار .

سال ساخت ۱۳۹۸ 

 

0
رایگان!